Remiss om referensräntan Swestr

Nyhet Riksbanken föreslår i en remiss att öka förutsägbarheten i den transaktionsbaserade referensräntan Swestr för att den ska bli mer användbar som referensränta i finansiella kontrakt. Riksbanken avser att genomföra förändringarna i regelverket för Swestr under tredje kvartalet 2024.

Riksbankens dialog med marknadsaktörer och andra intressenter visar att det behövs en ökad förutsägbarhet i Swestr över årsskiften, så att det inte utgör ett hinder för att använda Swestr som referensränta i finansiella kontrakt.

Riksbanken föreslår i remissen att regelverket för Swestr ändras så att robusthetskravet på transaktionsvolymen sänks. Därtill avser Riksbanken att införa en ny alternativ beräkningsmetod som gäller för årets alla bankdagar i stället för de två alternativa beräkningsmetoder som Riksbanken tillämpar i dagsläget. Dessutom avser Riksbanken att exkludera Swestr-noteringen för årets sista bankdag i beräkningsunderlaget om den alternativa metoden används följande dag, det vill säga på det nya årets första bankdag.

Remissvar ska lämnas in till Riksbanken senast den 25 april 2024.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-04-08