Riksbanken publicerar IMFs utlåtande om Sveriges ekonomi

Nyhet En delegation från Internationella valutafonden, IMF, avslutar idag sitt årliga besök i Sverige. Besöket ingår som ett led i de regelbundna konsultationer som IMF har med sina medlemsländer, en så kallad artikel IV-konsultation.

I samband med att besöket avslutas publiceras idag ett uttalande där IMF-delegationen ger sin sammanfattande bedömning av läget i den svenska ekonomin, ett så kallat concluding statement. En fullständig rapport kommer att publiceras på såväl IMFs som Riksbankens webbplats senare i vår.

Länk till IMF https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/02/cs020224-sweden-staff-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-05