Riksbankschefen träffar finansministern

Nyhet Riksbankschef Erik Thedéen har idag träffat finansminister Elisabeth Svantesson för ett informellt samtal om den ekonomiska utvecklingen.

Riksbankschefen och finansministern kommer att träffas en eller ett par gånger per år framöver i syfte att samtala kring frågor som rör den allmänna ekonomiska utvecklingen med utgångspunkt i respektive roller och ansvarsområden. Det är ett led i att utöka informationsutbytet mellan Riksbanken och finansdepartementet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-16