Vad betyder en ökad andel produkter med lågt importinnehåll för inflationen?

Ekonomisk kommentar, Nyhet I en ny ekonomisk kommentar av Bengt Petersson visar författaren att en ökad andel produkterkategorier med ett lågt importinnehåll i KPIF över tid kan ha bidragit till att inflationen legat kvar längre på en hög nivå än den annars skulle ha gjort. Författaren menar att det därför kan finnas anledning att i inflationsprognoser ta mer hänsyn till olika grader av trögrörlighet och eftersläpning i dessa delar av inflationen.

Under de senaste decennierna har andelen produktkategorier med ett lågt importinnehåll ökat i den svenska konsumtionen och dess vikt i inflationen har därmed stigit. En viktig orsak till att andelen ökat är att produktivitetsutvecklingen trendmässigt är svagare i tjänsteproducerande sektorer än i varuproducerande sektorer i utvecklade ekonomier. Detta har bidragit till stigande relativpriser i tjänstesektorn, som har lågt importinnehåll, och att hushållen därför spenderar en allt mindre del av sina inkomster på varor. För konsumtionen med lågt importinnehåll är den globala konkurrensen mindre och trögrörliga lönekostnader utgör en större del av företagens totala kostnader.

Under den senaste inflationscykeln har uppgången i prisökningstakten bland produktkategorier med ett lågt importinnehåll kommit senare och hittills legat kvar på en hög nivå längre än den gjort för kategorier med ett högt importinnehåll. En ökad andel av kategorier med ett lågt importinnehåll i KPIF över tid kan ha bidragit till att inflationen legat kvar längre på en hög nivå än den annars skulle ha gjort.


Författare: Bengt Petersson, verksam vid avdelningen för penningpolitik.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-07-01