Växelkursens genomslag på konsumentpriserna i Sverige

Ekonomisk kommentar, Nyhet Kronans variation mot den amerikanska dollarn kan ha ett lägre genomslag på konsumentpriserna jämfört med vad kronans variation mot euron har. Det visar författarna Stefania Mammos och Dmytro Stoyko i en ny ekonomisk kommentar som undersöker hur konsumentpriserna i Sverige påverkas när bilaterala växelkurser för den svenska kronan förändras.

Sambandet mellan förändringar i växelkurser och priser kallas för växelkursens genomslag. Genomslaget kan påverka inflationen och den reala ekonomin och därmed penningpolitiken. Valutorna i små öppna ekonomier som den svenska brukar vara särskilt volatila, vilket ytterligare kan förstärka genomslagets betydelse för penningpolitiken.

Författarna visar att när den svenska kronan försvagas mot den amerikanska dollarn får det ett lägre genomslag på konsumentpriserna i Sverige än när den svenska kronan försvagas mot euron. En möjlig förklaring är att den svenska kronan tenderar att försvagas mot dollarn i lägen med förhöjd ekonomisk osäkerhet och svag inhemsk och global aggregerad efterfrågan.

Men resultaten innehåller en icke försumbar grad av statistisk osäkerhet, vilket innebär att genomslagen skulle kunna vara samma för dollarn och euron. För att få fram tydligare resultat menar författarna att det krävs det fortsatt arbete.


Författare: Stefania Mammos och Dmytro Stoyko, verksamma vid avdelningen för penningpolitik.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-28