Chefsbyte på avdelningen för finansiell stabilitet

Henrik Braconier har beslutat sig för att lämna sin tjänst som chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt till tillförordnad chef från och med den 5 oktober.

Rekryteringen av en ny avdelningschef inleds inom kort.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08