Marianne Nessén blir ny rådgivare - Anders Vredin tf chef för avdelningen för penningpolitik

Pressmeddelande Riksbankens direktion har beslutat att utse Anders Vredin som tillförordnad chef för den penningpolitiska avdelningen efter Marianne Nessén, som går över till en ny tjänst som senior rådgivare åt direktionen.

Anders Vredin, som är avdelningschef för stabsavdelningen, kommer från och med den 1 mars att vara tillförordnad chef på avdelningen för penningpolitik fram tills dess att en ny chef har utsetts och tillträtt.

"Marianne Nessén har varit chef för den penningpolitiska avdelningen i fem år och dessförinnan biträdande chef. Det har varit utmanande år för såväl den globala som den svenska penningpolitiken. Hon har lett arbetet med hög professionalitet under alla dessa år, och har nu valt att ta sig an en friare roll som rådgivare. Från direktionens sida vill vi tacka Marianne Nessén för allt gott arbete som gjorts", säger Stefan Ingves, riksbankschef.

Direktionen har i samband med detta även beslutat att utse Pernilla Meyersson till tillförordnad avdelningschef för stabsavdelningen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08