Olof Sandstedt ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet

Pressmeddelande Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt som idag är tillförordnad avdelningschef till chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Han tillträder tjänsten den 14 november 2017.

Olof Sandstedt ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet"Olof Sandstedt har gedigna kunskaper inom området finansiell stabilitet, framför allt frågor som rör bankanalys och finansiella marknader. Vi ser alla fram emot ett fortsatt samarbete med honom", säger riksbankschef Stefan Ingves.

Olof Sandstedt har varit verksam som biträdande chef på avdelningen för finansiell stabilitet sedan 2015 och var dessförinnan chef på enheten för bankanalys. Han anställdes på Riksbanken 2007 och kom då närmast från JP Morgan. Olof Sandstedt har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08