Riksbanken uppmanar bank och handel att ta större ansvar för myntutbytet

Pressmeddelande Riksbanken uppmanar bankerna att säkerställa att deras kunder i handeln har tillräckligt med nya mynt inför avslutningen av myntutbytet. Riksbanken uppmanar samtidigt handeln att upphöra med utlämningen av äldre mynt.

Riksbanken bjöd den 9 juni in företrädare för Svensk Handel, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Butikerna, Bankföreningen och Sparbankernas riksförbund, till ett möte om det pågående utbytet av mynt. Bakgrunden är att handeln, enligt Svensk Handel, riskerar att få brist på nya mynt och att handeln fortsätter att lämna ut äldre mynt.

Riksbanken uppmanade bankerna att beställa nya mynt till sina bankkontor för att säkerställa att deras kunder i handeln får tillgång till nya mynt. Tre av storbankerna, Handelsbanken, Nordea och Swedbank lämnar inte ut nya mynt till sina företagskunder utan hänvisar dem till värdebolagen.

– Om inte bankerna hjälper sina små företagskunder riskerar många mindre butiker att ha brist på nya mynt inför avslutningen av myntutbytet. Vi uppmanar samtidigt handelns branschorganisationer att rekommendera sina medlemmar att sluta lämna ut äldre mynt och att beställa nya. Det är inte rimligt att kunderna i handeln får tillbaka mynt som blir ogiltiga om några veckor, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Riksbanken påminde vid mötet om bankernas upprepade löften att hjälpa sina kunder. Det här är det största sedel- och mynt utbytet hittills och därför behöver bank och handel anstränga sig ytterligare under en tid för att utbytet ska kunna avslutas på ett smidigt sätt. Tidplanen för utbytet fastställdes redan 2012 i samråd med bland annat bankerna, handeln och värdebolagen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08