Två månader kvar innan 15 miljarder kronor blir ogiltiga

Pressmeddelande Efter den 30 juni 2017 är de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten samt de äldre 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga att betala med.

Fortfarande finns det äldre mynt till ett värde av 2 miljarder kronor och äldre sedlar till ett värde av 13 miljarder kronor kvar ute i samhället. Mynten väger 9 500 ton, lika mycket som åtta stycken Vasaskepp. Sedlarna skulle täcka hela 70 fotbollsplaner, lagda sida vid sida.

Valör Miljoner stycken Miljoner kronor
100 21 2 139
500 22 11 030
1 1 083 1 083
2 4 8
5 194 970


– För att vara säker på att inte ha kvar pengar när de är ogiltiga bör man agera nu och inte vänta till sista veckan. Butikerna kan ha svårt att hantera stora mängder sedlar och mynt på en och samma gång. Om man har mindre be-lopp är det enklast att betala med sedlarna och mynten, annars går det bra att sätta in dem på ett bankkonto, säger Christina Wejshammar, chef för av-delningen för betalningssystem och kontanter.

myntkartan.se

Om du vill sätta in mynten på ett bankkonto kan du ta hjälp av myntkartan.se. Där finns cirka 950 banker, växlingskontor och butiker med myntmaskiner som tar emot mynt.

Mer information

Mer information om sedel- och myntutbytet finns på Riksbankens webbplats riksbank.se under rubriken Sedlar & mynt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08