Penningpolitiska protokollen publiceras tidigare

Pressmeddelande De penningpolitiska protokollen kommer från och med februari att publiceras ungefär 10 dagar efter det penningpolitiska mötet, jämfört med tidigare 14 dagar efter.

Sedan det penningpolitiska protokollet började publiceras 1999 har det skett en del förändringar i både rutiner och processer som gör det möjligt att publicera protokollet något tidigare än förut. Förändringen träder i kraft från och med det penningpolitiska mötet i februari 2018.

Som en konsekvens av detta har Riksbankens kalender uppdaterats med nya publiceringsdatum för de penningpolitiska protokollen. Protokollet från det penningpolitiska mötet i februari kommer att publiceras den 23 februari i stället för den 27 februari som tidigare annonserats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-07