Riksbanken erbjuder inlåningsfacilitet för centrala motparter

Pressmeddelande Riksbanken erbjuder centrala motparter möjlighet att placera pengar över natten hos Riksbanken. Tillgången till en sådan inlåningsfacilitet ökar möjligheten för centrala motparter att hantera sina likviditetsbuffertar. Därmed minskar risken för att störningar kan sprida sig i det finansiella systemet och motverka genomslaget av Riksbankens penningpolitik.

Riksbanken erbjuder från och med 1 november 2018 en inlåningsfacilitet för centrala motparter för att motverka att störningar i centrala motparters hantering av likviditeten i svenska kronor sprider sig i det finansiella systemet och motverkar genomslaget av Riksbankens penningpolitik. Inlåningsfaciliteten innebär att de centrala motparter som hanterar transaktioner i svenska kronor och är deltagare i RIX-systemet får placera pengar över natten hos Riksbanken. Därmed förbättras centrala motparters förutsättningar att hantera sin likviditet i svenska kronor.

Inlåningsfaciliteten erbjuds i penningpolitiskt syfte

Inlåningsfaciliteten för centrala motparter erbjuds i penningpolitiskt syfte till en ränta som motsvarar Riksbankens Inlåningsränta på den stående inlåningsfaciliteten som Riksbankens penningpolitiska motparter har tillgång till.

Centrala motparter viktiga för det finansiella systemet

En central motpart är ett företag som agerar mellanhand när andra aktörer ingår finansiella transaktioner. Under den senaste 10-årsperioden har centrala motparters betydelse för det finansiella systemets funktion ökat betydligt. Det kan därför uppstå störningar i det finansiella systemet om en central motpart till följd av oplanerade inbetalningar får problem att placera likviditeten tillräckligt snabbt och säkert. I förlängningen kan dessa problem påverka räntor på olika finansiella instrument på ett sätt som motverkar penningpolitikens genomslag. Flera centralbanker erbjuder därför särskilda inlåningsfaciliteter för centrala motparter för att underlätta hanteringen av deras likviditet och minska risken för störningar i det finansiella systemet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-09-07