Riksbanken uppgraderar del av guldet

Pressmeddelande Riksbanken har en guldreserv som totalt uppgår till 125,7 ton guld. Att förvara allt guld på ett ställe skulle innebära en för stor säkerhetsrisk, därför förvarar Riksbanken guldreserven på olika ställen i världen. Denna fördelning görs dels för att kunna omvandla guldet till likvida tillgångar dels för att sprida risker. Nästan hälften av guldreserven förvaras i Storbritannien där världens största kommersiella guldmarknad, London Bullion Market, har sin bas. Denna marknad är den mest likvida och centrala marknadsplatsen för handel med fysiskt guld.

För att kunna handla med guld på London Bullion Market krävs att guldtackorna uppfyller en speciell standard benämnd London Good Delivery, LGD. Det innebär bland annat specifika krav på guldtackans form, vikt, guldhalt och tillverkare. Guldtackor som avviker från LGD-standard kan inte handlas med på denna marknad och har därför en lägre omsättningsbarhet. För att säkerställa att Riksbanken har en så likvid och omsättningsbar guldreserv som möjligt, uppgraderade Riksbanken under 2017 den del av guldreserven som inte uppfyllde LGD-standard genom att byta ut guldtackor som inte uppfyllde standarden mot nya guldtackor med LGD-standard. Utbytet omfattade 15,6 ton guld. Ett fåtal guldtackor som har särskild betydelse för Sveriges ekonomiska historia och det kulturarv som svenska myndigheter förvaltar har bevarats i sin ursprungliga form. Dessa guldtackor förvaras numera i Sverige.

Om uppgraderingen av guldet och annat som hände under 2017 kan du läsa i Riksbankens årsredovisning som idag publiceras i elektronisk form på Riksbankens webbplats. Årsredovisningen finns även som riksdagstryck och kan beställas hos riksdagen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-19