Riksbankens företagsundersökning: Den goda konjunkturen håller i sig

Pressmeddelande Konjunkturläget bedöms vara gott och har varit så under det senaste året. Det menar företrädare för några av Sveriges största företag. Industriföretagen möter stark efterfrågan från i stort sett alla exportmarknader. ”Alla marknader och segment utvecklas ganska väl just nu, det är positivt överallt” säger en av de intervjuade inom industrin.

Industriarbetare

Byggföretagen har god orderingång inom anläggnings- och infrastrukturprojekt, men osäkerheten om bostadsmarknadens utveckling fortsätter att vara påtaglig. De är inte längre så optimistiska om den framtida efterfrågan på bostäder och har därför ett ökat fokus på sina kostnader.

Inom industrin skapar den höga efterfrågan flaskhalsar i produktionen, vilket leder till kortsiktiga lösningar som bland annat ökar kostnaderna för insatsvaror och transporter. Det starka efterfrågeläget och det ökade kostnadstrycket gör att många industriföretag planerar att höja försäljningspriserna framöver.

Handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushåll fortsätter att beskriva sina kunder som köpstarka. Men liksom tidigare är den tuffa konkurrensen från e-handeln en utmaning. Företagen inom handeln ser därför små möjligheter att höja priserna i den takt de skulle vilja. "Det här med att öka priserna när det finns en ökad efterfrågan, det finns inte" menar en av de intervjuade i detaljhandeln.

Fakta

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 27 företag med totalt cirka 209 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 14 februari och 28 februari och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-03-23