Riksbankens företagsundersökning: Högkonjunkturen består

Pressmeddelande Den starka konjunkturen håller i sig, anser de svenska storföretag som intervjuats i Riksbankens företagsundersökning i maj.

Industriarbetare

"Det är bra tryck överallt"

Konjunkturläget har förbättrats ytterligare och efterfrågan är stark inom samtliga sektorer. Företagen, särskilt inom industrin, möter en hög efterfrågan globalt och produktionen går på högvarv.

Byggsektorn har för närvarande långa orderböcker men märker att efterfrågan på bostadsbyggande minskat i framför allt Stockholmsområdet. Generellt finns en oro för utvecklingen på bostadsmarknaden och företagen inom byggsektorn planerar nu för hur de ska agera om efterfrågan på nyproducerade bostäder inte stärks den närmaste tiden.

"Det är inte konjunkturen, det är konkurrensen"

Handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushållen möter köpstarka konsumenter. Men den tuffa konkurrensen gör det svårt att höja priserna och man jobbar mycket med att sänka sina kostnader för att förbättra sin lönsamhet. Den senaste tidens kronförsvagning ökar inköpskostnaderna för importerade varor och tjänster, vilket sätter tryck på företagen inom handeln att ändå höja sina priser.

"Digitaliseringen är en möjlighet om den används på rätt sätt"

I undersökningen i maj ställdes även fördjupande frågor om digitaliseringen i näringslivet. Samtliga företag investerar eller planerar att investera i ny digital teknik för att kunna följa med i utvecklingen och stärka kundkontakterna. Majoriteten tror att ökad automatisering kommer att minska kostnaderna. Inom handeln förväntar sig flera att sådana investeringar ska leda till att antalet anställda minskar samtidigt som den ökade pristransparensen håller nere försäljningspriserna. Inom industrin och tjänstesektorn gör i stället flera bedömningen att ny teknik kommer göra det möjligt att producera helt nya varor och tjänster som de också kommer att kunna ta mer betalt för.

Fakta

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 40 företag med totalt cirka 285 000 anställda i Sverige har intervjuats mellan den 2- och 18 maj och svaren redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-06-13