Fem penningpolitiska möten per år

Pressmeddelande Direktionen har beslutat att ha fem istället för sex ordinarie möten per år där de beslutar om penningpolitiken. Detta tillämpas från och med 2020. Direktionen har även fattat beslut om möteskalendern för helåret 2020.

Antalet penningpolitiska möten har varierat under åren. År 1999 hade Riksbanken 20 ordinarie penningpolitiska möten, sedan 2008 är det sex möten per år. Samtidigt har beslutsunderlag och den information som kommuniceras i samband med mötena blivit mer fullödiga och enhetliga. Det finns andra centralbanker som har fler räntemöten, men Riksbanken är förhållandevis ensam om att publicera så många som fem penningpolitiska rapporter och lika många fullständiga prognoser per år.

”Jag och mina kollegor i direktionen tycker att fem penningpolitiska beslut per år är lagom många för att bedriva en väl avvägd penningpolitik. Vi har en stark önskan om att vara transparenta med underlagen för de penningpolitiska besluten och vill publicera en penningpolitisk rapport med genomarbetade prognoser vid varje penningpolitiskt möte. Men det är ett omfattande arbete som kräver en del resurser. Vi tror att vi kan använda de resurserna mer effektivt”, säger Stefan Ingves. 

För att underlätta övergången från sex till fem penningpolitiska möten och ge marknaden god framförhållning har direktionen idag också beslutat om datumen för andra halvårets möten 2020, ett halvår tidigare än normalt. Datumen för direktionens möten 2020 publiceras idag i kalendern på riksbank.se. Nästa års fem penningpolitiska möten äger rum den 11 februari, 27 april, 30 juni, 21 september och 25 november. Beslutet publiceras som vanligt dagen efter mötet. 

För mer information om direktionens överväganden kring beslutet om antalet penningpolitiska möten, se beslutsunderlag.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-25