Riksbankens företagsundersökning: Storföretagen osäkra: Tillfällig avmattning eller utdragen konjunkturnedgång?

Pressmeddelande Konjunkturen fortsätter att mattas av. Läget är visserligen fortfarande bättre än normalt, men allt fler tecken tyder på att inbromsningen fortsätter. Det anser de företag som Riksbanken har intervjuat under oktober och november.

”Vi tror än så länge inte på någon kraftig konjunkturnedgång”

Industriföretagen är överlag fortsatt nöjda med konjunkturläget. Men orderingången har successivt sjunkit under året och flera företag har som svar på en minskad global efterfrågan börjat sänka produktionstakten och minska kostnaderna. För nästa år räknar några branscher inom industrin med en återhållen tillväxt och att en uppgång kan komma först 2021. Byggsektorn betraktar konjunkturläget som normalt men på väg i en svagare riktning i takt med att orderingången sjunker. ”Det är inte dåligt men inte samma vansinnestryck som tidigare”, uppger en aktör i fastighetsbranschen.

”Branschen är under oerhört stort tryck, kanske den största förändringen någonsin”

Handeln märker också av ett svagare konjunkturläge och anser att ett alltför pessimistiskt tonläge i den allmänna diskussionen kring ekonomin och konjunkturen riskerar att göra hushållen mer försiktiga i sin konsumtion. Handeln befinner sig dessutom i en omvandlingsprocess med stora utmaningar som digitalisering och utökad e-handel. Handelsföretagen är pessimistiska om möjligheterna att kunna höja priserna nästa år – de flesta räknar med lägre priser.

Positivt med låga räntor men negativ ränta känns intuitivt fel

Fyra av fem företag anser att effekterna av de senaste årens låga räntor har sammantaget varit positiv för deras verksamhet. De har bidragit till att hålla den allmänna efterfrågan och sysselsättningen uppe samt i viss mån också bidragit till en konkurrenskraftigare växelkurs för exportindustrin. Men en del påpekar att negativa räntor däremot känns intuitivt fel eftersom de bland annat leder till direkta kostnader för bankinlåningen. Överlag förefaller det ändå som om storföretagen har hanterat de negativa räntorna utan att det har inneburit några större kostnader för dem.

Om företagsundersökningen

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 43 företag med totalt cirka 260 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes mellan den 17 oktober och den 14 november och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-06