Riksbankschef Stefan Ingves vald till förste vice ordförande i Europeiska systemrisknämnden

Pressmeddelande Riksbankschef Stefan Ingves har blivit utnämnd till förste vice ordförande i Europeiska systemrisknämnden, ESRB, EUs makrotillsynsorgan, som leds av ECBs ordförande Christine Lagarde. Han utsågs av ECBs allmänna råd och ersätter Mark Carney på posten när dennes mandatperiod som chef för Bank of England löper ut (eller tidigare, se ESRBs pressmeddelande).

“Jag känner mig hedrad över att ha blivit vald till ESRBs förste vice ordförande och ser fram emot att arbeta tillsammans med ESRBs ordförande Lagarde och ESRBs medlemmar för att säkra stabiliteten i EUs finansiella system. ESRB har utvecklats till en central del av EUs finansiella tillsynsramverk och jag har haft privilegiet att vara med under hela resan sedan ESRB sjösattes som en del av EUs svar på den globala finanskrisen.”

Ingves har varit medlem i ESRBs styrelse sedan det första mötet 2011 och var den förste ordföranden i dess rådgivande tekniska kommitté, ATC, under sex år.

ESRB ansvarar för makrotillsynen av EUs finansiella system och arbetar för att förebygga och dämpa systemrisker. ESRBs medlemskrets omfattar bland annat centralbanker och tillsynsmyndigheter från samtliga EU-länder, ECB, Europeiska bankmyndigheten, EBA, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, EU-kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén, EFK.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-12-19