5,5 miljarder kronor i ogiltiga sedlar – lös in dem innan avgiften höjs

Pressmeddelande Det är nu tre år sedan sedel- och myntutbytet avslutades men fortfarande saknas ogiltiga sedlar till ett värde av 5,5 miljarder. Det är sedlar som blev ogiltiga under sedelutbytet 2015–2017. Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs.

Under sedelutbytet 2015-2017 blev sedlar till ett totalt värde av 88 miljarder ogiltiga. 92 procent har kommit in till Riksbanken men fortfarande saknas sedlar till ett värde av 5,5 miljarder. För den summan kan man köpa 10 ton guld vilket är
ungefär 830 guldtackor. Om man lägger sedlarna på en rad efter varandra motsvarar det 175 maratonlopp eller 740 mil.

Det finns alltid en möjlighet att lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken. För ogiltiga sedlar som skickas in från och med den 1 oktober höjs dock avgiften från nuvarande 100 kronor till 200 kronor per ansökan. Under de senaste åren har Riksbanken beviljat 99 procent av ansökningarna som skickats in, mer information om hur du ska göra för att lösa in dina ogiltiga sedlar finns på Riksbankens webbplats.

Den 1 oktober ändras även reglerna för inlösen av ogiltiga sedlar så att bara den som ägde sedlarna när de blev ogiltiga samt dödsbon har möjlighet att få dem inlösta. Förändringen innebär att ogiltiga sedlar som till exempel sålts, getts som gåva eller skänkts till insamlingar inte längre kan lösas in.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-25