Centralbanker delar erfarenheter av arbetet med digitala centralbanksvalutor

Centralbankerna i Kanada, Storbritannien, Japan, Schweiz och Sverige samt Europeiska centralbanken har tillsammans med Bank for International Settlements, BIS, bildat en grupp där de kommer att dela sina erfarenheter av arbetet med att utreda en möjlig digital valuta, utgiven av respektive centralbank – så kallad central bank digital currency, CBDC.

Gruppen kommer att utvärdera olika användningsområden för CBDC; ekonomiska, funktionella och tekniska designval, inklusive möjligheterna till gränsöverskridande användning och dela kunskap om framväxande teknik. Gruppen kommer att ha nära samarbete med relevanta institutioner och forum, särskilt med Financial Stability Board, FSB, och Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI.

Gruppen leds gemensamt av Benoît Cœuré, chef för BIS Innovation Hub, och Jon Cunliffe, vice centralbankschef på Bank of England och ordförande i CPMI. Gruppen består av seniora representanter från de deltagande organisationerna.

Riksbanken representeras av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-01-21