Centralbanker har ingått swapavtal i dollar med Federal Reserve

Pressmeddelande Idag meddelar Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, Reserve Bank of New Zealand, Bank of Korea, Monetary Authority of Singapore, Danmarks Nationalbank, Norges Bank och Sveriges riksbank att man inrättat tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemang (swapfaciliteter) för att hantera den ansträngda situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i US-dollar.

Faciliteten är avsedd att förbättra likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna. Dagens besked är en komplettering till det swapavtal som ingicks mellan Federal Reserve och Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB och Swiss National Bank i söndags. Centralbankerna står redo att arbeta tillsammans under denna period med stora störningar i realekonomin och är beredda att vid behov vidta ytterligare åtgärder. Riksbanken har nära kontakt med Norges Bank och Danmarks Nationalbank som också har ingått detta avtal idag.

Riksbankens åtgärder

Som en förebyggande åtgärd har Riksbanken och den amerikanska centralbanken Federal Reserve enats om en swapfacilitet på 60 miljarder US-dollar (ömsesidigt valutaarrangemang). Därmed utökar Riksbanken sin förmåga att erbjuda utlåning i US-dollar i Sverige. Avtalet mellan Riksbanken och Federal Reserve löper i åtminstone sex månader.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-19