Ingves och Breman i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera

Pressmeddelande Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterar de bland annat coronavirusets effekter på ekonomin.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-10