Lån i amerikanska dollar varannan torsdag från och med den 14 maj

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda lån upp till 60 miljarder amerikanska dollar till banker mot säkerhet till och med den 18 september 2020.

Fem auktioner har ägt rum, varav den senaste ägde rum den 30 april. En sjätte auktion hålls torsdagen den 14 maj med start kl. 14.00 och omfattar 10 miljarder amerikanska dollar med löptid på 3 månader. 

Från och med den 14 maj till den sista juli kommer auktionerna att äga rum varannan torsdag. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare.

Dollarlån är en av de åtgärder som Riksbanken erbjuder bankerna för att mildra de negativa effekterna på den reala ekonomin till följd av coronapandemin.

Mer information om de kommande dollarauktionerna, allmänna villkor och anmälningsblankett finns på Riksbankens webbplats. Särskilda villkor publiceras senast två dagar innan varje auktionstillfälle på riksbank.se.

Här hittar du alla Riksbankens åtgärder med anledning av coronapandemin.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-05