Ökad öppenhet om Riksbankens köp av företagsobligationer

Pressmeddelande Riksbanken kommer att publicera en lista med de företag som har utestående obligationer som Riksbanken kan köpa inom sitt program för utökade köp av värdepapper.

Den första publiceringen kommer att ske måndag 9 november klockan 16.20. Listan kommer därefter att uppdateras den första vardagen i varje månad vid samma tidpunkt.

Listan innehåller svenska icke-finansiella företag som ger ut företagsobliga­tioner i svenska kronor med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på minst 6 månader upp till 5 år.

Riksbanken inledde sina köp av företagsobligationer i september. På riksbank.se publiceras hur stora Riksbankens köp av företagsobligationer är varje vecka. Riksbankens ambition är att bli mer transparent i återrapporteringen om köpen av företagsobligationer och kommer under de närmaste månaderna att utöka den information som finns tillgänglig.

Bakgrund

Köpen av företagsobligationer ingår i Riksbankens program för köp av obligationer som introducerades i mars 2020. De utgör ett komplement till Riksbankens köp av företagscertifikat som fortlöper sedan april 2020.

Riksbanken erbjuder sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor mellan den 1 september i år och den 30 juni 2021.

Mer detaljerad information om Riksbankens köp av företagsobligationer finns via den här länken Köp av företagsobligationer som en penningpolitisk åtgärd.

Du kan läsa mer om Riksbankens alla åtgärder under coronapandemin på den här sidan på Riksbankens webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-06