Riksbanken fortsätter köpen av stats- och bostadsobligationer

Pressmeddelande Under nästa vecka avser Riksbanken att köpa säkerställda obligationer (i huvudsak så kallade bostadsobligationer) för 20 miljarder kronor. Utöver det har direktionen beslutat att ytterligare köp av stats- och bostadsobligationer om totalt 35 miljarder kronor ska ske till och med den 30 april.

Direktionen har beslutat att vid sammanlagt fem tillfällen mellan den 30 mars och den 30 april köpa dels nominella svenska statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 5 miljarder svenska kronor, dels säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut till ett nominellt belopp om 50 miljarder kronor. Köpen ingår i det obligationsprogram som direktionen beslutade om den 16 mars, och köpen av statsobligationer sker utöver de köp under perioden juli 2019-december 2020 som direktionen beslutade i april 2019.

Riksbanken avser att hålla ett anbudstillfälle för säkerställda obligationer onsdag den 1 april till ett nominellt belopp om 20 miljarder kronor.

Information om de exakta tidpunkterna för kommande anbudstillfällen och erbjudna belopp vid dessa tillfällen, liksom information om anbudstillfället för säkerställda obligationer den 1 april kommer att publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Bakgrund

Köpen ingår i Riksbankens obligationsprogram om totalt upp till 300 miljarder kronor med anledning av coronavirusets påverkan på samhällsekonomin. Syftet är att bibehålla den expansiva penningpolitiken, stödja kreditförsörjningen och därigenom ge stöd åt den svenska ekonomin. Inom ramen för programmet kommer Riksbanken att köpa statsobligationer, obligationer utgivna av kommuner och Kommuninvest i Sverige AB, säkerställda obligationer utgivna av svenska institut, samt obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag.

Statsobligationsköpen inleddes den 18 mars och köpen av säkerställda obligationer den 25 mars. Köp av företagscertifikat inleds den 2 april.

 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-27