Riksbanken levererar in 5,3 miljarder kronor till statskassan

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige föreslår i årsredovisningen för 2019 att 5,3 miljarder kronor av Riksbankens resultat ska levereras in till statskassan.

Fullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2019. Förslaget har beräknats enligt de riktlinjer som gäller sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, efter vissa justeringar, levereras in till staten för att på så sätt bidra till att stärka statsfinanserna.
Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2019 med mera.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-02-17