Riksbanken växlar EU-betalning

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga inbetalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas normalt till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla en EU-betalning i februari 2020. Beloppet är på totalt 3 054 miljoner kronor. Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

Växlingarna har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutaswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom en månad.

Kontakt: Per Kvarnström, Jens Vahlquist, handlarfunktionen, tel. 08-696 6970
Uppdaterad 2020-02-04