Riksbankens dollarlån förlängs

Pressmeddelande Riksbanken har beslutat att i penningpolitiskt syfte fortsätta att erbjuda sina penningpolitiska motparter lån i amerikanska dollar mot säkerhet till och med den 31 mars 2021.

Situationen på de finansiella marknaderna har förbättrats sedan våren 2020 men läget bedöms fortfarande vara skört. Därför är det viktigt att centralbankerna fortsätter att stödja ekonomin och likviditetsförsörjningen. Om oron skulle öka på de finansiella marknaderna kan kreditförsörjningen i den svenska ekonomin snabbt försämras.

Mot den här bakgrunden bör Riksbanken bland annat fortsätta att förstärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta. Även om efterfrågan på lån från Riksbanken i amerikanska dollar för närvarande är begränsad bedöms möjligheten att kunna låna dollar vid behov ha en lugnande effekt på banker och andra marknadsaktörer. Riksbanken har av det skälet beslutat att fortsätta erbjuda sina penningpolitiska motparter lån i amerikanska dollar mot säkerhet till och med den 31 mars 2021.

Den 19 mars 2020 beslöt Riksbanken att i penningpolitiskt syfte erbjuda sina penningpolitiska motparter lån om upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Beslutet gäller till och med den 18 september 2020. Syftet var att mildra effekterna på den svenska ekonomin och motverka den pågående marknadsoron på grund av coronapandemin. Åtgärden stöttades också av att Riksbanken, som ett komplement till sin valutareserv, fick möjlighet att ingå ett swapavtal med Federal Reserve Bank of New York. Swapavtalet har förlängts till och med den 31 mars 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-15