Riksbankens företagsundersökning: ”Hela samhället har ju pausat”

Pressmeddelande Coronapandemin har inneburit att stora delar av näringslivet fått se efterfrågan falla extremt snabbt och kraftigt. I en del branscher kämpar företagen för sin överlevnad medan andra branscher i stället har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen. Den generella bilden är att det kommer att ta tid innan läget normaliseras. Det visar Riksbankens intervjuer med svenska storföretag i maj.

”Siktdjupet är obefintligt”

Företagen är överlag dämpade i sin syn på konjunkturutvecklingen framöver. En majoritet tror att konjunkturläget är fortsatt sämre än normalt om sex månader och tre av fyra tror att det dröjer mer än nio månader innan ekonomin har återhämtat sig igen. I flera fall väntar man sig en långsam och trevande återhämtning , vilket även innebär att investeringarna hålls tillbaka. I en del branscher, som den hårt drabbade rese- och hotellnäringen, tror man att det kan ta två år innan läget är mer normalt igen.

Industribolagen noterar ”gröna skott” från Asien men säger samtidigt att utvecklingen är osäker och man oroar sig för en ”double-dip” om det blir en andra våg av smittspridning . Om produktionen inte kommer igång ordentligt efter sommaren finns det risk för att man måste säga upp personal.

Byggindustrin har hittills varit relativt opåverkade av pandemin och byggkonjunkturen upplevs som fortsatt god. Men även dessa företag börjar nu märka av att kunder tvekar att sätta igång projekt och ser en minskad orderingång.

Företag inom dagligvaruhandeln och e-handeln upplever däremot ökad försäljningsvolym och omsättning. Här har man istället ökat antalet anställda och dessutom tidigarelagt investeringar i logistik.

”Bankerna lånar gärna ut pengar till företag som redan har pengar”

Stora företag med god kreditvärdighet får den finansiering som de behöver. Man upplever att Riksbanken och andra myndigheters åtgärder bidragit till att stabilisera kreditmarknaderna, även om man anser att läget fortsatt är skört. Företag med hög skuldsättning och/eller svag lönsamhet har däremot akuta bekymmer med finansieringen. Det har blivit både svårare och dyrare att finansiera sig via värdepappersmarknaderna och flera menar nu att även större företag kan komma att behöva få riktade stöd.

En majoritet av företagen förväntar sig att försäljningspriserna sjunker innevarande kvartal. Dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin, som inte har drabbats negativt av krisen, tror i stället på relativt stabila priser under kvartalet.

Om företagsundersökningen

Riksbanken intervjuar regelbundet de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 62 företag med totalt cirka 300 000 anställda i Sverige intervjuades per telefon under perioden 6-11 maj. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-25