Så betalar svenskarna 2020

Pressmeddelande Kontantanvändningen är på den lägsta nivån någonsin. Mindre än en tiondel av alla betalningar sker med kontanter. Svenskarna betalar istället mer med kort eller Swish. Den utvecklingen har förstärkts under coronapandemin. För att förbereda oss för en framtid där allt färre betalar med kontanter undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut digitala kontanter – så kallade e-kronor. Men det är också viktigt att de som vill använda kontanter ska kunna fortsätta att göra det. Det är slutsatserna i den senaste digitala rapporten av ”Så betalar svenskarna 2020”.

Swish används nu mer än kontanter

Svenska folkets svar på enkätfrågan "Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?", andelar i procent. Flera svarsalternativ möjliga.

Kontantanvändningen är på den lägsta nivån någonsin

Riksbankens undersökning visar i år att 50 procent av svenskarna har använt kontanter de senaste 30 dagarna, jämfört med 93 procent 2012. Andelen swishbetalningar ökar stadigt och svenskarna betalar nu oftare med Swish än med kontanter. Enligt undersökningen har 75 procent av svenskarna betalat med Swish under en 30-dagarsperiod.

Utvecklingen har förstärkts under coronapandemin

Under coronapandemin har svenska folket valt att betala mer med kort eller Swish i stället för med kontanter. Även äldre personer har börjat swisha mer under pandemin. Andelen kontaktlösa betalningar i butiker har också ökat i samband med att gränsen för kontaktlösa betalningar i april höjdes från 200 kronor till 400 kronor.

Riksbanken förbereder sig för framtidens betalningar

För att förbereda oss för framtiden undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut så kallade e-kronor och har ett internationellt samarbete med andra centralbanker kring dessa ”digitala kontanter”. Riksbanken samarbetar också med andra centralbanker för att förbättra valutaöverskridande betalningar. Riksbanken förbereder också för att omedelbara betalningar, som Swish, ska kunna göras via Riksbankens system.

Vissa grupper i samhället har dock svårt att klara sig utan kontanter. Till exempel uppger över hälften av alla personer över 65 år att de är negativa till att kontantanvändningen minskar. Riksbanken tycker att de som vill använda kontanter ska kunna fortsätta att göra det. Det är också nödvändigt att betalningar i Sverige fortsätter fungera under tider av kris och höjd beredskap.

OM RAPPORTEN SÅ BETALAR SVENSKARNA

Så betalar svenskarna beskriver och analyserar utvecklingen på massbetalningsmarknaden och de tjänster som Riksbanken erbjuder. Den publiceras årligen med start 2019. Rapporten sammanfattar utvecklingen under det gångna året och redogör för Riksbankens bedömningar och politik på området. Syftet är att rapporten ska bidra till en kunskapsbaserad debatt och underlätta för utomstående att följa, förstå och utvärdera Riksbankens politik på betalningsmarknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-29