Pandemin påskyndar digitaliseringen av betalningsmarknaden

Pressmeddelande Utvecklingen på betalningsmarknaden går väldigt fort och har fått en extra skjuts av pandemin. Sverige har länge utmärkt sig som ett land med låg kontantanvändning och hög användning av kort och digitala betalsätt, men nu syns trenden även internationellt. För att möta utvecklingen undersöker Riksbanken sedan en tid, tillsammans med andra centralbanker och internationella organisationer, möjligheterna att ge ut digitala centralbankspengar och att göra utlandsbetalningarna snabbare och billigare. Det skriver Riksbanken i sin årliga Betalningsrapport som presenteras idag.

Kontanter används allt mindre i Sverige och omvärlden

Kontanter används allt mindre, inte bara i Sverige utan även internationellt. Pandemin är en av förklaringarna till detta. I stället för att handla i fysiska butiker har många valt att handla på nätet. Somliga har också varit oroliga för att viruset skulle kunna spridas via sedlar och mynt, vilket har fått dem att handla med kort eller betalappar. I Sverige har även användningen av Swish ökat under pandemin, något som framför allt märks bland äldre. Allt fler handlare väljer också att ta emot Swish-betalningar. Utvecklingen avspeglas hos bankerna där kontanttjänster på bankkontor idag är något relativt ovanligt.

Ny tjänst för omedelbara betalningar

Eftersom omedelbara betalningar, som Swish, kommer att bli allt viktigare i framtiden kommer Riksbanken med början i maj 2022 att börja erbjuda en tjänst för den här typen av betalningar – RIX-INST. RIX-INST kommer dessutom att anslutas till Eurosystemets plattform för omedelbara betalningar (TIPS) och det innebär att det blir möjligt att göra sådana betalningar i större skala.

Ökat internationellt samarbete för att möta utvecklingen

Eftersom kontanter är den enda formen av statliga pengar som allmänheten har tillgång till undersöker nu Riksbanken och flera andra centralbanker möjligheten att ge ut digitala centralbankspengar för att möta efterfrågan på digitala betalsätt. Riksbanken deltar i en internationell arbetsgrupp med den europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien och USA där man diskuterar just den frågan. Gruppen samarbetar även med BIS Innovation Hub. Riksbanken deltar dessutom i en expertgrupp som tillsatts av G7-länderna vars syfte är att ta fram gemensamma principer för hur digitala centralbankspengar bör utformas. Parallellt pågår ett omfattande arbete inom G20 som syftar till att göra utlandsbetalningar snabbare och billigare och även här deltar Riksbanken.

Betalningsrapport

Betalningsrapporten beskriver och analyserar utvecklingen på betalningsmarknaden och de tjänster som Riksbanken erbjuder. Den publiceras årligen sedan 2019 och hette tidigare Så betalar svenskarna. Rapporten sammanfattar utvecklingen under det gångna året och redogör för Riksbankens bedömningar och politik på området. Syftet är att rapporten ska bidra till en kunskapsbaserad debatt och underlätta för utomstående att följa, förstå och utvärdera Riksbankens politik på betalningsmarknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-03