Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statskassan

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2020. Fullmäktige föreslår att 6,8 miljarder kronor levereras in till statskassan.

Förslaget har beräknats enligt de riktlinjer som gäller sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, efter vissa justeringar, levereras in till staten för att på så sätt bidra till att stärka statsfinanserna. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen. 2020/21:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2020 med mera.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-15