Egenfinansieringen av valutareserven slutförs tidigare

Pressmeddelande Från och med 7 februari ökar Riksbanken takten på de köp av utländsk valuta som syftar till att ersätta den externa finansieringen av valutareserven. Köpen ska vara slutförda senast den sista december 2022, i stället för sista december 2023. Genom beslutet att öka köptakten så säkerställer Riksbanken att valutare-serven har den storlek som vi behöver redan när det sista valutalånet förfaller i april 2023.

Riksbanken kommer att köpa samma totala belopp i utländsk valuta som tidigare har aviserats, men från och med den 7 februari 2022 kommer köpen att göras i en högre takt motsvarande 11,6 miljarder kronor per månad i stället för som hittills 5,5 miljarder kronor per månad.

”Köpen har gått mycket bra och Riksbanken bedömer att växlingstakten kan ökas utan att det får någon nämnvärd effekt på kronans växelkurs. Växlingarna utgör bara en bråkdel av den dagliga omsättningen på valutamarknaden. Med en högre växlingstakt påskyndas övergången till en helt egenfinansierad valutareserv. Det är bra ur ett beredskapsperspektiv och ger Riksbanken en robust finansiering av valutareserven. Förändringen har inget penningpolitiskt syfte”, säger Heidi Elmér, chef för avdelningen för marknader.  

Bakgrund

Den 12 januari 2021 beslutade direktionen att Riksbanken skulle byta finansieringsmetod av valutareserven genom att från och med februari 2021 köpa utländsk valuta på valutamarknaden i jämn takt och betala köpen med svenska kronor samt återbetala de valutalån som Riksbanken upptagit av Riksgälden.

Syftet med att övergå till en egenfinansierad valutareserv är att Riksbanken ska få en mer robust långsiktig finansiering av valutareserven. Förändringen har således inte något penningpolitiskt syfte.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-02-03