Riksbanken lanserar tjänst för omedelbara betalningar

Pressmeddelande Idag lanseras tjänsten RIX-INST som innebär att betalningar mellan banker kan göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken erbjuder därmed bankerna ett säkert och kostnadseffektivt betalningssystem för omedelbara betalningar som skapar möjligheter för svenska företag att utveckla nya innovativa betaltjänster. Tjänsten är ansluten till eurosystemets betalningsplattform TIPS.

Omedelbara betalningar, när bankkunder sekundsnabbt flyttar pengar från en bank till annan, blir allt vanligare. Sverige är redan idag ett av världens mest avancerade länder när det gäller att betala digitalt. Varje dag sker i genomsnitt ca 2 miljoner sådana betalningar via Swish. RIX-INST är ett öppet system för aktörer som vill ansluta sig. Arbetet med att flytta över Swish-betalningarna till RIX-INST har påbörjats och planeras att vara klart i början av 2023.

– Dagens RIX-system är byggt för stora betalningar och har begränsade öppettider. Riksbanken behöver som alla aktörer på betalningsmarknaden anpassa sig till en framtid där betalningsflödena går allt snabbare. Därför har Riksbanken utvecklat RIX-INST där ECB:s plattform TIPS (Target Instant Payment System) står för den tekniska lösningen, säger Mats Wallinder, biträdande chef på avdelningen för betalningar.

Säkert och konkurrensneutralt upplägg

Fördelen med RIX-INST är att Riksbanken står för avvecklingen – förenklat uttryckt när pengarna flyttas från en bank till en annan. Det gör att alla aktörer kan använda systemet säkert och på lika villkor och arbetsdelningen mellan offentlig och privat blir tydligare: Den privata sektorn erbjuder betaltjänster till sina kunder och avvecklingen av betalningarna sker hos Riksbanken.

Sänker kostnaderna och skapar möjligheter för nya tjänster

Att Riksbanken delar plattform med andra centralbanker ger stordriftsfördelar och lägre kostnader för samhället än om Riksbanken skulle utveckla ett eget system. Dessutom får svenska företag möjligheter att utveckla nya betaltjänster på en gemensam europeisk plattform.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-23