Riksbanken testar gränsöverskridande betalningar med e-kronan

Pressmeddelande Riksbanken lanserar tillsammans med centralbankerna i Israel och Norge och Bank for International Settlements (BIS) Project Icebreaker. Ett gemensamt projekt kring hur digitala centralbankspengar kan användas för internationella be-talningar och överföringar.

Gränsöverskridande betalningar fortsätter att vara präglade av höga kostnader, låg hastighet, begränsad tillgång och dålig transparens. G20 länderna har lanserat ett ambitiöst program för att förbättra gränsöverskridande betalningar, i syfte att uppnå snabbare och billigare, samt mer transparenta och inkluderande gränsöverskridande betalningar. En av arbetsgrupperna utforskar hur digitala centralbankspengar kan spela en roll för att förbättra gränsöverskridande betalningar. BIS Innovation Hub och andra internationella institutioner och standardiseringskommittéer har arbetat tillsammans för att undersöka användningen av digitala centralbankspengar för gränsöverskridande betalningar. Den senaste rapporten publicerades i juli.

Project Icebreaker är ett samarbete mellan Sveriges Riksbank, Bank of Israel, Norges Bank, och BIS Innovation Hub Nordic Centre för att utveckla en "hub" till vilket de deltagande centralbankerna kommer att ansluta sina nationella system för digitala centralbankspengar, utvecklade i testmiljöer. Målet är att testa några specifika nyckelfunktioner och den tekniska möjligheten att koppla samman ländernas olika system för digitala centralbankspengar.

Modellen som testas förväntas möjliggöra omedelbara betalningar i digitala centralbankspengar mellan länder, med betydligt lägre kostnader än med de befintliga systemen, vilket vanligtvis baseras på att en betalning skickas via flera olika banker innan den når den slutliga mottagaren (det så kallade korrespondentbanksystemet).

Projektet kommer pågå till slutet av året, med en slutrapport som publiceras under första kvartalet 2023.

"Sveriges Riksbank samarbetar i detta experiment som en del av e-kronaprojektet", säger Mithra Sundberg, chef för E-kronaenheten. "Genom att koppla samman vår nuvarande e-kronaplattform, utvecklad i en testmiljö, med de andra länderna får vi värdefulla lärdomar om gränsöverskridande betalningar med hjälp av digitala centralbankspengar. Vi får också bättre förståelse för viktiga design- och policyval som behövs för att säkra gränsöverskridande funktioner om vi bestämmer oss för att ge ut en e-krona."

"Effektiva och tillgängliga gränsöverskridande betalningar är av yttersta vikt för en liten och öppen ekonomi som Israel och detta identifierades som ett av de främsta motiven för en potentiell utgivning av en digital shekel. Vi har förmånen att utforska ämnet i detta projekt tillsammans med partners som har stor kunskap och erfarenhet om såväl digitala centralbankspengar, som om gränsöverskridande betalningar. Resultaten av projektet kommer att vara mycket viktiga för att vägleda vårt framtida arbete med den digitala shekeln”, säger Andrew Abir, vice centralbankschef på Bank of Israel.

"Vi är mycket glada över att vara en del av ett av de första experimentella testerna av gränsöverskridande betalningar med digitala centralbankspengar tillsammans med våra partners BIS Innovation Hub, Sveriges Riksbank och Bank of Israel. Detta kommer att tillföra betydande värde till vårt experimentella test av nationella betalningar i digitala centralbankspengar", säger Torbjørn Hægeland, chef för finansiell stabilitet på Norges Bank.

"Detta första experiment i sitt slag kommer att gräva djupare i teknik-, arkitektur- och designval och avvägningar samt utforska relaterade policyfrågor. Dessa lärdomar kommer att vara ovärderliga för centralbanker som funderar på att implementera digitala centralbankspengar för gränsöverskridande betalningar”, säger Beju Shah, chef för BIS Innovation Hub Nordic Centre.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-28