Stefan Ingves lämnar Riksbanken vid årsskiftet

Pressmeddelande Efter 17 år som riksbankschef lämnar Stefan Ingves Riksbanken när hans mandatperiod löper ut den 31 december 2022.

”Det har varit händelserika och stimulerande år och en stor förmån att få leda Riksbankens arbete tillsammans med mina kollegor i direktionen, fullmäktige och alla kunniga och engagerade medarbetare. Jag har fått arbeta med de bästa, både i Sverige och runt om i världen, och jag har fått vara med om att göra Riksbanken till en institution som räknas som en av de bästa i centralbanksvärlden. Det har glatt mig mycket”, säger Stefan Ingves.

”Stefan Ingves har på ett utomordentligt sätt lett Riksbankens arbete under de senaste 17 åren. Med sina gedigna kunskaper om hur ekonomin fungerar och om krishantering har han outtröttligt tagit Riksbanken genom finansiella kriser och utmanande tider”, säger Susanne Eberstein och Michael Lundholm Riksbanksfullmäktiges ordförande respektive vice ordförande i en gemensam kommentar.

”Under Stefan Ingves ledarskap har Riksbanken tagit stora innovativa steg, däribland utvecklingen av en eventuell e-krona. Hans engagemang att förklara och kommunicera centralbankens uppdrag, mål och beslut har bidragit till att göra Riksbanken mer transparent och tillgänglig. Genom sitt internationella arbete och stora kontaktnät har han därtill spelat en nyckelroll i arbetet att stärka såväl det svenska som det globala finansiella systemet efter finanskrisen. Vi är mycket tacksamma för det arbete som Stefan Ingves gjort för Riksbanken och för svensk ekonomi”, avslutar Eberstein och Lundholm.    

Stefan Ingves fortsätter att leda Riksbankens arbete till och med den 31 december 2022 och kommer följaktligen att delta i årets alla penningpolitiska beslut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-17