Riksbanken växlar EU-betalning

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas normalt till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

Riksbanken har beslutat att växla en EU-betalning i juni 2023.
Beloppet är på totalt 3 500 miljoner kronor.
Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

Växlingarna har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutaswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp i euro på valutamarknaden inom en månad.

Kontakt: Front Office, Avdelningen för marknader tel. 08-696 6970.
Uppdaterad 2023-06-07