Riksbankens företagsundersökning: Prishöjningarna fortsätter, men rabatter allt vanligare

Pressmeddelande Konjunkturläget har fortsatt att försvagas, men det har inte blivit fullt så dåligt som man befarade i höstas. Det rapporterar de svenska storföretagen i Riksbankens företagsundersökning. Företagens kostnader fortsätter att stiga, men vissa kostnader ökar inte längre lika snabbt. Prishöjningarna väntas dock fortsatt bli högre än normalt, om än lägre än i fjol.

”Förvånande att konjunkturen har hållit emot så väl”

Företagen anser överlag att konjunkturen har fortsatt att försvagas sedan den förra undersökningen i september. Men flera av dem påpekar att läget inte är fullt så dåligt som de hade befarat. En företagsledare anser att det är ”förvånande att konjunkturen har hållit emot så väl”. Synen på konjunkturen är dock tydligt tudelad; tillverkningsindustrin är betydligt mer nöjd med läget än handeln. Att det är så beror både på att efterfrågan från omvärlden är fortsatt god och på att kronan är fortsatt svag. En svag krona gynnar exportföretagen men missgynnar importerande företag inom exempelvis handeln. Företagen ser inga tecken på en snar förbättring i konjunkturen utan läget bedöms vara fortsatt svagt även om ett halvår.

”Det är en fajt om plånboken!”

Hushållens ekonomi har försämrats och det minskar försäljningen i både den fysiska handeln och e-handeln, även om lågprishandeln ser ett visst uppsving. Konkurrensen om hushållens pengar är hård. ”Det är en fajt om plånboken”, uppger en respondent. Handeln har stora varulager som de behöver sälja av och har därför utökat antalet kampanjer med sänkta priser och rabatter. En företagsledare konstaterar: ”Det går inte en vecka utan att vi har kampanj. Vi kampanjar hela tiden.”

Även byggsektorn märker av att hushållen har det sämre ställt. Trots att byggbolagen ser ett starkt underliggande behov av bostäder så har hög inflation, räntehöjningar och osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen slagit hårt på orderingången för nybyggda bostäder. Byggindustrin tror inte att efterfrågan vänder upp igen förrän framtidsutsikterna har klarnat.

”Större prishöjningar än normalt, men lägre än i fjol”

Många kostnader har fortsatt att öka och företagen planerar att höja sina priser mer än normalt, om än inte lika mycket som i fjol. ”Om kostnadsökningarna ska täckas måste priserna fortsätta upp”, menar en respondent. För samtliga sektorer utom delar av tjänstesektorn verkar dock kostnadstrycket ha lättat något. Kostnaderna för transporter och råvaror har exempelvis börjat sjunka, vilket företagen menar kan komma att dämpa prishöjningarna framöver.

Om företagsundersökningen

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handels och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 34 företag, med omkring totalt 250 000 anställda, och en branschorganisation intervjuades via besök, telefon eller webbaserade tjänster under perioden 9-22 februari 2023.
Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning.
Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-16