Riksbankschef Erik Thedéen har besökt centralbanken i Kyiv

Nyhet, Pressmeddelande Riksbankschefen Erik Thedéen besökte i fredags centralbanken i Ukraina, National Bank of Ukraine (NBU) där han träffade och diskuterade det aktuella läget med bankens ledning. Thedéen är därmed den första centralbankschefen som besöker NBU i Kyiv. Riksbanken utökar nu sitt samarbete med NBU, det handlar bland annat om att öka stödet inom betalningsområdet, utveckla den penningpolitiska analysen, styrnings- och ledningsformer och kommunikation. Riksbanken har också mycket att lära av NBU inom beredskapsområdet, de har lyckats upprätthålla samhällskritiska betalningar och öka digitaliseringen under mycket svåra omständigheter. Thedéen avslutade dagen med en föreläsning på Kyiv school of economics.

Riksbankschef Erik Thedéen besökte Kyiv fredag den 15 december. Under besöket träffade han bland centralbankschefen och medarbetare på den ukrainska centralbanken, National Bank of Ukraine, NBU. Viktiga frågor som diskuterades var bland annat hur Riksbanken kan bistå med fortsatt stöd när det gäller frågor inom betalområdet, men också att lära av de ukrainska erfarenheterna, att upprätthålla samhällskritiska betalningar i en krigssituation. Thedéen träffade även de privata aktörerna på betalmarknaden, banker och andra privata företag inom det finansiella området. Han avslutade dagen med att ge en föreläsning på Kyiv School of Economics, ett universitet som fått finansiellt stöd av Sverige sedan 2005.

”Vi har haft löpande kontakt med centralbanken sedan Rysslands invasion. Det har varit oerhört värdefullt att få göra det här besöket och möta bland annat mina kollegor på den ukrainska centralbanken. Jag är särskilt imponerad av hur den ukrainska centralbanken har lyckats upprätthålla det finansiella systemets funktion och samhällskritiska betalningar även under de svåra omständigheter som råder. Vi har mycket att lära av NBU inom beredskapsområdet när det gäller finansiella frågor. Vårt stöd är viktigt nu när Ukraina kämpar mot Rysslands olagliga invasion. Riksbanken kommer därför att fördjupa och ge det expertstöd vi kan till NBU särskilt när det gäller betalmarknaden”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Bakgrund

Riksbanken har ända sedan 2015 haft ett intensivt samarbete med den Ukrainska centralbanken som spänner över alla delar av centralbanksverksamhet, penningpolitik, betalningar, stabilitet i det finansiella systemet, kontanter, kommunikation, forskning och governance frågor. Samarbetet, som finansieras av Sida, har fortsatt även sedan krigsutbrottet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-12-18