Erik Thedéen ny ordförande i Baselkommittén för banktillsyn

Pressmeddelande Riksbankschef Erik Thedéen har utsetts till ny ordförande i Baselkommittén för banktillsyn. Baselkommittén är den primära globala standardsättaren för reglering av banker och utgör ett forum för samarbete i banktillsynsfrågor. Dess medlemmar inkluderar centralbanker och tillsynsmyndigheter från 28 länder.

”Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda Baselkommitténs viktiga arbete med att stärka det globala finansiella systemet och därigenom minska risken för framtida finanskriser. För mig är det särskilt viktigt att alla medlemsländer nu implementerar Basel III fullt ut och på ett konsekvent sätt eftersom det gynnar den globala finansiella stabiliteten” säger Erik Thedéen. ”Jag ser också fram emot att Baselkommittén kan använda sin utvärderingsprocess för att främja detta mål” tillägger han.

Thedéen tillträder som ordförande för Baselkommittén den 11 juni. Han efterträder Pablo Hernández de Cos, centralbankschef i Spanien. ”Jag vill varmt tacka Pablo Hernández de Cos för hans framgångsrika ledarskap och de framsteg som gjorts i att främja implementeringen av Baselstandarderna och att fördjupa och främja kommitténs arbete med framväxande risker”, avslutar Erik Thedéen.


Kommitténs ordförande utses av the Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS), se faktaruta. Erik Thedéens mandatperiod är på tre år och kan förnyas en gång. Ordförandeskapet löper parallellt med arbetet som riksbankschef.

Om Baselkommittén

Baselkommittén för banktillsyn (Basel Committee on Banking Supervision) är den primära globala standardsättaren för reglering av banker och utgör ett forum för samarbete i banktillsynsfrågor. Dess medlemmar består av centralbanker och tillsynsmyndigheter från hela världen. Kommittén verkar för att främja den globala finansiella stabiliteten genom att förbättra och harmonisera bankreglering och tillsyn av banker, men också genom att försöka påverka bankernas agerande för att de bättre ska kontrollera och minska sina risker.

Medlemmarna i Baselkommittéen är centralbanker och tillsynsmyndigheter från flertalet länder med stora finansiella sektorer. För närvarande är 28 länder inklusive ECB representerade. Dessutom är flera internationella institutioner och ytterligare några länder observatörer. Kommittén rapporterar till Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS), som består av centralbankscheferna och tillsynsmyndighetscheferna i medlemsländerna. Gruppen leds av Tiff Macklem, Canadas centralbankschef. BIS, Bank for International Settlements, stödjer Baselkommittén genom att tillhandahålla dess sekretariat.

Under åren 2011-2019 var tidigare riksbankschef Stefan Ingves ordförande i Baselkommittén.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-13