Riksbankens företagsundersökning: ”Det syns inga gröna skott än”

Pressmeddelande Konjunkturen fortsätter att försvagas och nu märker även stora delar av exportindustrin av en lägre efterfrågan. Företagen ser få tecken på en snar vändning men har samtidigt allt tydligare förhoppningar om att det ekonomiska läget ska förbättras när hushållens köpkraft kommer tillbaka. Det visar Riksbankens företagsundersökning i februari.

”Vi tror att det kommer bli bättre framåt"

Det finns tydliga förhoppningar, framförallt hos de hushållsnära företagen, om att det ekonomiska läget ska bli bättre. Detta trots att den inhemska efterfrågan har varit svag under en längre tid och att storföretagen i februari såg få tecken på att en vändning är nära förestående. Förhoppningarna är kopplade till att lägre inflation och räntor väntas påverka hushållens framtidstro och konsumtionsvilja i en positiv riktning.

”De geopolitiska riskerna sticker ut, resten kan vi hantera”

Flera företag upplever att de har drabbats av störningar som längre leveranstider till följd av situationen i Röda havet. Men effekterna av dem är inte alls jämförbara med störningarna under pandemin. Efter pandemin har företagen dessutom lärt sig att hantera störningar bättre, framför allt kopplat till varuleveranser och logistikkedjor.

Lägre priser går före lönsamhet

Hushållen är hårt pressade ekonomiskt. Den hårda konkurrensen om deras minskade konsumtionsutrymme leder till intensiva kampanjer och mer rabatter inom handeln. Den svaga efterfrågan har också inneburit att flera hushållsnära företag fokuserar på att öka försäljningsvolymerna genom att sänka sina priser. Det väntas också pressa ner vinstmarginalerna.

Där finns en tydlig skillnad mot företagen som säljer varor och tjänster till andra företag. De planerar istället att fortsätta föra över sina kostnadsökningar till kunderna genom att höja priserna, förutsatt att efterfrågan inte försvagas ytterligare.

”När läget är mer stabilt igen ser vi ingen anledning till så pass frekventa prisjusteringar”

De hushållsnära företagen konstaterar att de har ändrat priserna oftare och mer de senaste två åren än vad de gjorde när inflationen var lägre. När kostnaderna och inflationen blir mer stabila tror man dock inte att man behöver justera priserna lika ofta. ”Våra kunder uppskattar långsiktiga avtal och stabilitet.”

OM FÖRETAGSUNDERSÖKNINGEN

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handel och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 42 företag och branschorganisationer, med omkring 300 000 anställda, intervjuades via besök, telefon eller webbaserade tjänster under perioden 1-13 februari 2024.
Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning.
Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-03-08