Riksbanken Play

2022-09-27

Riksbanken förklarar: Så förbereder du dig för betalningskris

2022-09-27 Om Sverige hamnar i en allvarlig kris är det inte säkert att det går att betala lika enkelt som idag. I den här videon berättar Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningar på Riksbanken, hur du kan förbereda dig. Videon har producerats med anledning av att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, arrangerar Krisberedskapsveckan.