Riksbanken Play

2024-06-27

Ett land i krig – erfarenheter kring samhällsberedskap i Ukraina

1:14:37

Ukrainas centralbankschef Andriy Pyshnyy berättade under hans besök på Riksbanken om hans erfarenheter kring beredskap och att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i ett land i krig. Efter talet följde ett samtal mellan Andriy Pyshnyy och riksbankschef Erik Thedéen. Evenemanget arrangerades i samarbete med forskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Kategorier: Tal