Flodén i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén besökte idag riksdagens finansutskott för årets andra utfrågning om penningpolitiken.

Datum: 2017-09-28 09:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm

Ingves inledde med att beskriva Riksbankens arbete för att säkerställa inflationsmålets roll som ankare för pris- och lönebildningen i Sverige: "Vi har agerat kraftfullt med penningpolitiken. Efter en lång tid med en inflation under målet är vi nu tillbaka på 2 procent och vi har en god konjunktur i Sverige. För att inflationen ska ligga kvar nära målet även framöver behöver vi ha en fortsatt expansiv penningpolitik".

När den ekonomiska utvecklingen är stark varnas det ofta för överhettning. Men det är svårt att se några tydliga tecken på det just nu, sa Martin Flodén i sin inledning: "Priser och löner ökar bara måttligt, hushållen sparar mycket och vi har ett överskott i bytesbalansen."

Däremot är både Flodén och Ingves oroade över utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Skulderna har ökat under lång tid, och gjorde så även när räntorna var högre. Riksbanken anser att det behövs en kombination av åtgärder inom olika politikområden för att komma tillrätta med dessa problem och få en långsiktigt hållbar utveckling i svensk ekonomi.

I länken under finns de bilder Martin Flodén visade i finansutskottet.

Uppdaterad 2018-01-04