Ingves: Behöver vi en e-krona?

”Riksbanken utreder om en e-krona kan vara den lösning som ger allmänheten fortsatt tillgång till centralbankspengar även den dag då Sverige slutat använda kontanter.” Det sa Stefan Ingves under sitt tal på Swedish House of Finance under fredagen. Behovet av kontanter i digital form analyseras och debatteras just nu livligt i centralbanksvärlden.

Datum: 2017-12-08

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Swedish House of Finance, Stockholm

I Sverige närmar vi oss frågan utifrån en, i ett internationellt perspektiv, unik situation: efterfrågan på sedlar och mynt minskar i mycket snabb takt. Sedan 2008 har efterfrågan på kontanter minskat med cirka 40 procent. Den snabba minskningen av kontantanvändningen i Sverige är en del av en bred digitaliseringstrend som påverkar hela samhället. Trenden är global – allt fler vill betala med digitala lösningar och allt färre vill använda sig av pappersbaserade betalningar, inklusive sedlar och mynt. Det är troligen därför bara en tidsfråga innan fler länder befinner sig i samma situation som Sverige idag.

Centralbanker skapades en gång i tiden för att förse allmänheten med pengar i form av sedlar och mynt som inte hade någon kreditrisk och som hade högt förtroende – så kallade centralbankspengar. Så småningom fick centralbankerna även ansvaret att skapa en enhetlig standard för sedlar. I Sverige skedde det 1904 när Riksbanken fick ett utgivningsmonopol och kommersiella banker upphörde med sin utgivning.

"Det är knappast förvånande att en centralbank som befinner sig i det läge som Riksbanken gör åtminstone behöver utreda om de argument som historiskt varit så viktiga – att centralbanken ska försörja allmänheten med kreditriskfria tillgångar och betalningsmedel – inte längre har så stor betydelse. Frågeställningarna som ledde till Riksbankens sedelmonopol 1904 kommer tillbaka", sa Ingves.

Uppdaterad 2018-01-02