Ingves i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken

Idag deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson i årets första utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

Datum: 2017-03-14 09:30

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm

Ingves gör där en inledande presentation om bakgrunden till minusräntan och Riksbankens köp av statsobligationer och motiverar det senaste penningpolitiska beslutet. Ohlsson talar i sin inledning om utmaningar på arbetsmarknaden om fördelningseffekter av den expansiva penningpolitiken.

I länken under finns de bilder Stefan Ingves visar i finansutskottet.

Uppdaterad 2018-01-04