Ohlsson: Penningpolitik och lönebildning

Arbetsfördelningen är tydlig, Riksbanken ansvarar för penningpolitiken och arbetsmarknadens parter bestämmer lönerna, det sa vice riksbankschef Henry Ohlsson när han idag talade på Medlingsinstitutets seminarium ”Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen” i Stockholm.

Datum: 2017-10-16 09:00

Talare: Vice riksbankschef Henry Ohlsson

Plats: 2017-10-16 09:00

Ohlsson beskrev Riksbankens arbete med att säkerställa inflationsmålets roll som ankare för pris- och lönebildningen. "Efter en lång tid med en inflation under målet har inflationen kommit upp och vi har en stark konjunktur i Sverige. Penningpolitiken har bidragit till den utvecklingen" säger Ohlsson. Han underströk dock behovet av en expansiv penningpolitik för att inflationen ska kunna vara nära 2 procent även framöver.

Riksbanken beslutade nyligen att göra KPIF till formell målvariabel för penningpolitiken och att använda ett variationsband för utfallen för KPIF-inflationen. Bandet ska påminna om att inflationen inte kan vara exakt 2 varje enskild månad. Ohlsson understryker dock: "Jag vill att det ska vara glasklart för arbetsmarknadens parter att det är 2 procents inflation som är målet för penningpolitiken. Riksbanken kommer alltid att sikta dit, oavsett om inflationen ligger innanför eller utanför bandet."

Uppdaterad 2018-01-04