Skingsley: Hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden

"Centralbanker har en viktig roll när det gäller utvecklingen på betalmarknaden. Det vi gör och inte gör avgör hur snabbt och på vilket sätt det finansiella systemet förnyas. Centralbanker har ett ansvar för att det finansiella systemet är stabilt samtidigt som det behöver tillåtas vara innovativt. Det handlar alltså om att försöka hitta lagom balans vad gäller regleringar, men också om att agera för att understödja en bra utveckling." Det säger Cecilia Skingsley när hon idag talar på seminariet om Financial Stability, Innovation and Economic Growth, vid World Economic Forum i Davos.

Datum: 2017-01-17 15:30

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: World Economic Forum, Davos i Schweiz

Skingsley poängterar att de beslut som fattas måste balansera innovation, stabilitet och tillväxt. "Det kommer med nödvändighet att innebära att beslutsfattarna behöver avgöra i vilken utsträckning det är lämpligt med lagstiftning eller annan reglering på betalmarknaden. Besluten kommer att skapa både vinnare och förlorare. Att fatta dessa beslut, att hitta denna balans, blir svårt men det är en utmaning som måste antas", säger Skingsley.

Skingsley redogör också för utvecklingen av Swish som ett exempel där Riksbanken uppmuntrat till utveckling på betalmarknaden. Swish möjliggör mobila betalningar mellan personer dygnet runt alla dagar. För att kunna göra betalningar mellan konton i olika banker krävs att pengar förr eller senare flyttas mellan bankernas konton i centralbanken. "Genom att Riksbanken inrättade ett konto i sitt betalningssystem för just detta ändamål så kan Swish-betalningar mellan människor med konton i olika banker ske säkert även på kvällar och helger", påpekar Skingsley. Idag har hälften av svenskarna laddat ned den betalningsappen på sina mobiler och systemet har fått en framträdande roll på marknaden där den ofta får ersätta kontanterna vid betalningar mellan enskilda personer.

"Det här visar att centralbankernas sätt att främja innovation måste anpassas efter situationen. Tricket är alltså att göra rätt saker vid rätt tillfälle och det finns inga genvägar. En grundlig analys av fördelar och nackdelar behövs. Och det är precis en sådan vi nu gör när vi undersöker möjligheterna att ge ut en elektronisk valuta", avslutar Skingsley.

Skingsley: Hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley intervjuas i samband med sitt tal om hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden.

Uppdaterad 2018-01-04