Flodén: Rimligt att Riksbankens balansräkning krymper på sikt

Riksbanken bör avveckla merparten av sina statsobligationer när penningpolitiken normaliseras. På så sätt begränsar Riksbanken sin finansiella risk och slår vakt om de fortsatta möjligheterna att finansiera sin egen verksamhet och bedriva en oberoende penningpolitik. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade på Swedish House of Finance i Stockholm.

2018-04-13

Flodén: Rimligt att Riksbankens balansräkning krymper på sikt (2min 31s)

Datum: 2018-04-13 08:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98, Stockholm

I andra länder har det förts fram argument för att centralbankerna ska behålla ett stort obligationsinnehav även när penningpolitiken har normaliserats. Men Flodén anser inte att det är rätt väg att gå för Sverige. Argumenten för en stor balansräkning är enligt honom inte starka och samtidigt finns det risker förknippade med att hålla en stor balansräkning.

Riskerna handlar dels om centralbankens förmåga att bedriva penningpolitik och samtidigt finansiera sin egen verksamhet, dels om anseende och möjligheterna att slå vakt om sin självständighet i penningpolitiska frågor. Och jämfört med andra centralbanker har Riksbanken sämre förutsättningar att bära risk eftersom kontantanvändningen är liten.

Flodén anser att tillgångsköp ändå kan behöva användas i framtiden. "Mycket tyder på att normala räntenivåer är lägre än vi tidigare trodde. Det är därför mer sannolikt att reporäntan vid framtida konjunkturnedgångar tangerar sin nedre gräns och då kan obligationsköp återigen behövas som komplement i penningpolitiken." avslutade Flodén.

Uppdaterad 2018-04-13