Ingves: E-kronan och framtidens betalningar

”Det är viktigt att uppdatera de pengar Riksbanken ger ut till ett format som passar den moderna ekonomin. Därför kommer vi att utveckla en pilotversion av en digital centralbankspeng – en e-krona. När vi sedan har testat pilotversionen kan vi välja att ge ut, eller inte ge ut, en digital krona till allmänheten.” Det sa Stefan Ingves idag i sitt tal på konferensen DI Framtidens betalningar i Stockholm.

2018-11-06

Ingves: E-kronan och framtidens betalningar (2min 6sek)

Datum: 2018-11-06 16:15

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Di Framtidens betalningar, Stockholm

En e-krona skulle innebära att kontanternas funktioner finns kvar även i en digital framtid. Om Riksbanken däremot inte erbjuder ett nytt, modernt, gångbart alternativ betyder det att vi bryter med en tradition och funktionalitet som fungerat väl i 350 år. Det har genom tiderna varit statens roll att standardisera och garantera alla pengar i samhället. Grundförutsättningen för e-kronan är att den, precis som kontanterna, ska vara brett tillgänglig för alla i samhället. Den ska fungera ihop med existerande system och kunna bytas ett till ett mot kontanter eller pengar på privata bankkonton, fortsatte Ingves.

Pilotversionen av e-kronan blir enkel

Vi vill därför utveckla, bygga och testa ett konkret förslag på en gångbar e-krona. Det blir en pilotversion av den enklare, värdebaserade varianten av en e-krona, vilket innebär digitala värdeenheter som kan lagras centralt eller lokalt. De kommer inte att ha någon ränta utan kommer att påminna ganska mycket om kontanter. Vi tänker oss också att det ska finnas möjligheter att göra betalningar offline. Genom att påbörja ett utvecklingsarbete ökar Riksbanken sin beredskap att behålla sin traditionella roll på en framtida digitaliserad betalningsmarknad.

De snabba förändringarna som sker på betalningsmarknaden innebär att snabba realtidsbetalningar kommer att vara viktiga i framtiden. "Min uppfattning är att betalningar ska kunna ske lika snabbt som vi utbyter information i dagens digitala samhälle. Betalningar ska kunna genomföras omedelbart dygnet runt och avvecklas i Riksbankspengar", sa Ingves.

E-kronan gör betalningssystemet mer stabilt och inkluderande

Sverige kan behöva fler alternativa betalningssätt som fungerar även i krissituationer. Ju fler olika system och alternativ som finns tillgängliga desto mindre sårbart blir det. Ett e-kronasystem skulle bli ett parallellt oberoende system till det kortsystem som erbjuds av den privata sektorn, vilket minskar sårbarheten jämfört med att bara ha ett system.

E-kronan skulle också kunna innebära en möjlighet för alla grupper i samhället att även i fortsättningen genomföra sina betalningar utan problem. "E-kronan måste utformas med tanke på att det finns vissa grupper i samhället som riskerar att hamna i ett finansiellt utanförskap när kontanterna försvinner eftersom de av olika anledningar har svårt att använda digitala lösningar", konstaterade Ingves.

Uppdaterad 2018-11-06